Styczeń 22

Spotkanie z pracownikami KRUSu

IMG_2991W środę, 22.01.2020 r., w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z Limanowej w związku z ogólnopolskim konkursem plastycznym dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem: Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz. Tradycyjnie już honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wsparcia organizacyjnego udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Tegoroczny temat dotyczy zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich.

Panowie: Jacek Bulanda i Janusz Zelek kolejny raz w ciekawy sposób przybliżyli uczniom temat, wyświetlając film w formie gry komputerowej o codziennych, czasem niedostrzeganych zagrożeniach, mogących być tragicznymi w skutkach. Podawali przykłady niewłaściwie lub nieostrożnie użytych maszyn i narzędzi, które mogą prowadzić do groźnych wypadków. Przedstawili także zagrożenia wynikające z użycia środków ochrony roślin, chemikaliów do produkcji żywności oraz niebezpieczeństwa związane z niedbałością gospodarzy (brak barierek, dostępne dla dzieci drabiny, wykopane doły, nieutwardzone podwórka itp.). Najwięcej uwagi poświęcili zwierzętom, które niekiedy bywają nieprzewidywalne, pomimo że są oswojone.

Wiedzę już mamy. Pomysł na pewno wpadnie do głowy! Wystarczy zakasać rękawy i wykonać pracę plastyczną. Do dzieła!

Konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

Regulamin konkursu plastycznego 2020

red. Katarzyna Wojtyczka

Galeria zdjęć

 


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 22 stycznia 2020 by Natalia in category Uncategorized