Grudzień 20

Udział w akcji Szlachetna Paczka

szlachetna paczka„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, 
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II
Niesienie pomocy drugiemu człowiekowi to bardzo szlachetna cecha, w szczególności kiedy pomagamy osobom ubogim, chorym, samotnym. Nasza szkoła realizuje treści wychowawcze takie jak: uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi i angażowanie się w akcje społeczne „dla dobra innych” ucząc tym samym empatii i życzliwości.

Pomimo zupełnie wyjątkowej sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, nie chcielibyśmy rezygnować z działań, które stały się już tradycją naszej szkoły. W tym roku także chcieliśmy, aby społeczność szkolna przygotowała wspólnymi siłami Szlachetną Paczkę. Obowiązujące obostrzenia spowodowały, iż zorganizowanie tego przedsięwzięcia było zdecydowanie bardziej skomplikowane niż dotychczas. Jednak pomimo tych trudności udowodniliśmy, że nawet w tak trudnych czasach pamiętamy o tych, którzy potrzebują wsparcia.

W tym roku udało nam się pomóc dwóm rodzinom, kompletując dla każdej najpotrzebniejsze rzeczy: żywność, środki czystości. W akcję szczególnie zaangażowały się uczennice kl. VIII, które segregowały i układały przynoszone produkty. Zadbały również o kartony, do których zostały zapakowane podarowane rzeczy. Dziękujemy im za pomoc. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc i wywołać radość u obdarowanych osób.

Drodzy Rodzice!

Dziękujemy za zaangażowanie w naszą Akcję, za Wasze wsparcie. Swoją postawą pokazujecie młodemu pokoleniu, że obok nas jest drugi człowiek potrzebujący pomocy.

Flora Edwards powiedziała: „Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas”, i właśnie życzę Wam, aby to wracające dobro ubogacało nas wszystkich i czyniło szczęśliwymi.

red. Ewa Drabik


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 20 grudnia 2020 by Natalia in category Uncategorized