marzec 15

Przyroda znowu budzi się do życia…

W naszym umiarkowanym klimacie na styku zimy i wiosny w przyrodzie występuje uzupełniająca pora roku, którą nazywamy przedwiośniem. W tym czasie przyroda zaczyna budzić się z zimowego snu.

U zarania nadchodzącej kalendarzowej wiosny Przyjaciele Przyrody spotkali się, by poznać przedwiośnie, którego początek przypada na okres lutego i marca, a kończy się w kwietniu, gdy zaczyna się właściwa wiosna. Uczniowie z klas I-III poznawali charakterystyczne cechy tego okresu, w którym przyroda budzi się dożycia. Zaznajamiali się z roślinami i zwierzętami znamiennymi dla przedwiośnia. Wiele uwagi poświęcili kwiatom, ich nazewnictwu, gatunkowej ochronie. Zwrócili uwagę na szczegóły w ich wyglądzie, np. ilość płatków, ich kształt, listki, ponieważ głównym punktem zajęć było wykonywanie kwiatów. Uczniowie, zgodnie z instruktażem nauczycieli, tworzyli przepiękne kolorowe krokusy. Chętni uczestnicy dodatkowo zrobili przebiśniegi i żonkile. Wszystkie sztuczne roślinki zostały wykorzystane do wykonania przepięknych wiosennych kompozycji, które zdobią parapety okienne w górnym korytarzu.

Innowacyjne zajęcia  przyniosły uczniom wiele satysfakcji. Nie tylko poszerzyli swoje widomości przyrodnicze, ale także rozwinęli  umiejętności plastyczne. Ich owocem są przepiękne kwiaty w zachwycających dekoracjach, które uczniowie mogą podziwiać każdego dnia.

red.

Krystyna Kolawa
Grażyna Dawiec
Grażyna Kołodziejczyk
Katarzyna Wojtyczka
Dorota Wcisło

Galeria zdjęć


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 15 marca 2023 by Natalia in category Uncategorized