kwiecień 19

Uroczystości katyńskie w Mszanie Dolnej

15 kwietnia w Mszanie Dolnej odbyły się uroczystości upamiętniające Ofiary Zbrodni Katyńskiej. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz samorządowych Gminy Mszana Dolna, Gminy Niedźwiedź i Miasta Mszana Dolna, delegacje i poczty sztandarowe wielu instytucji kulturalnych i oświatowych, mieszkańcy i zaproszeni goście m.in. senator  Jan Hamerski oraz poseł Andrzej Gut- Mostowy. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z kasy 8a i 8b.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w Kościele pw. św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej w intencji Ofiar Zbrodni Katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. Po nabożeństwie nastąpił uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych i delegacji do Parku Miejskiego im. Rodziny hr. Krasińskich, gdzie odczytano Apel Poległych i złożono kwiaty pod obeliskiem katyńskim. Do apelu wywołani zostali obywatele II Rzeczypospolitej zamordowani przez funkcjonariuszy NKWD w Katyniu, Twerze i Charkowie wiosną 1940 roku, a wśród  nich ci, którzy pochodzili z terenu Mszany Dolnej i okolic. Pamięć o nich przypominają rosnące w parku „Dęby Pamięci” – „żywe pomniki”.

Przemawiający goście zwracali uwagę, jak ważną rolę odgrywa pamięć o polskiej historii. Podkreślali, że „naród, który traci pamięć, przestaje być narodem”. Traci swoją tożsamość, siłę i jedność, a te wartości są  szczególnie potrzebne w sytuacji zagrożenia, z jaką mamy do czynienia za naszą wschodnią granicą. Apelowali do młodzieży o zaangażowanie w poznawane historii swojego kraju  i pamięć o jej bohaterach.

red. Dorota Węgielska

Galeria zdjęć


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 19 kwietnia 2023 by Natalia in category Uncategorized