kwiecień 24

Każda, nawet największa zmiana zaczyna się od małych proekologicznych kroków…

Z okazji Dnia Ziemi 17.04.2023 r. odbyło się tradycyjne sprzątanie okolic szkoły i centrum Lubomierza.  W akcji uczestniczyli uczniowie klas I – VI. Uczniowie zaopatrzeni w worki, rękawiczki i kamizelki odblaskowe zebrali kilkanaście worków różnych odpadów zalegających wzdłuż drogi wojewódzkiej, na parkingu, koło cmentarza i wokół szkoły. Worki na odpady segregowane i kamizelki odblaskowe przekazane były przez Starostwo Powiatowe w Limanowej.

Celem tej akcji było nie tylko stopniowe oczyszczanie przestrzeni naszej miejscowości z zaległych odpadów, chodzi też o inicjowanie działań, które wyrabiają w młodym pokoleniu  nawyk dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów. Każda, nawet największa zmiana zaczyna się od małych proekologicznych kroków.

red. Grażyna Dawiec

Galeria zdjęć


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 24 kwietnia 2023 by Natalia in category Uncategorized