kwiecień 27

Rozstrzygnięcie konkursu „Żyję zdrowo”

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny pt. „Żyję zdrowo” został rozstrzygnięty. Jego celem było zainteresowanie uczniów tematyką zdrowego stylu życia, urozmaiconego w warzywa, owoce i inne cenne składniki codziennej diety, propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwój świadomości zdrowotnej uczniów, rozwijanie wyobraźni i kreatywności poprzez działania plastyczne w różnych technikach. Otrzymaliśmy 15 wspaniałych prac. Z przyjemnością oglądaliśmy kreatywne pomysły młodych uczestników przelane na papier.

Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w dowolnym formacie z zastosowaniem wybranej techniki, o tematyce zasad zdrowego stylu życia. Komisja konkursowa oceniła wszystkie prace. Pod uwagę brane były: staranność i pomysłowość wykonania, atrakcyjność plastyczna pracy, walory edukacyjne  promujące zdrowy tryb życia. Po długich naradach jury konkursowe wybrało trzy wyróżnione prace, które zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni.

Dziękujemy za zaangażowanie i uczestnictwo w konkursie!

red. Kinga Chodarcewicz

Galeria zdjęć


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 27 kwietnia 2023 by Natalia in category Uncategorized