kwiecień 22

Gala Finałowa Konkursu Czytelniczo-Plastycznego „Góralskie Cytanie”

Rano, łosiymnostego kwietnia, nasi nagrodzoni ucniowie pojechali do Ludźmiyrza. Tam, w Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich, łodbyła sie Gala Finałowo Konkursu Cytelnico-Plastycnego. Nie ino z nase łokolicy tam byli. Przyjechali jesce ci, co wygrali konkurs z innyk cytanek: z Podhola, Łorawy, Spisa i Pienin. Zakiel przysed cas na łozdanie nagrod nasym dzieciom, nojprzod powitoł syćkik Kapelon- Władysłow Zęzel. Powiedzioł piykny góralski paciorek. Było jesce duzo znanyk łosobistości, ktorzy przyjachali na to piykne wydarzynie, na przykłod poseł: Edward Siarka, Wicekurator Łoświaty: Katarzyna Mitka, cy Anna Mlekodaj, któro wymyśliła, zeby napisać takie cytanki i cuwała nad ik powstawaniym. Pokozoł tyz, co umiy Zespoł Krzesany z Cichego. Grali, śpiywali i tojcyli przepiyknie. Potym łozdawali syćkim, co wygrali nagrody i dyplomy. Z nase zkoły było jaze sześciu ucniow. Przybocmy! W cości cytelnicy w kategorii kl. IV-VI Paweł Jarosik zajon I miejsce, a  Marcin Szczepaniak dostoł wyrózniynie. Anna Dawiec zdobyła I miejsce w kategorii kl. VII-VIII. W cości plastycny w kategorii kl. I-III Michał Michura dostoł wyróżniynie, a w kategorii kl. IV-VI Antoni Michura łotrzymoł I miejsce, a w kategorii kl. VII-VIII Piotr Rucki-  III miejsce.

Ciesymy sie ze Lubomiyrzany som tacy wydarzoni, umiejo godać, robić piykne prace plastycne i ze nasa gwara nie zaniko, ino jes dali w uzyciu!

red. K. Wojtyczka


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 22 kwietnia 2024 by Natalia in category Uncategorized