maj 7

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA MŁODYCH TALENTÓW W LUBOMIERZU

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA MŁODYCH TALENTÓW W LUBOMIERZU jest w trakcie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Gminy Mszana Dolna. W roku szkolnym 2023/2024, w okresie od stycznia do grudnia uczniowie klas I-III realizują projekt pt.” Książka-moja przyjaciółka”. Głównymi celami projektu są:
– zapoznanie uczniów z historią Polski, legendami oraz wybranymi zabytkami Krakowa.
– uwrażliwienie uczniów na potrzebę ochrony dziedzictwa kulturowego i narodowego, a także integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskich.
– uczniowie i rodzice nabędą umiejętności samodzielnego tworzenia zakładki do książki z filcu.
– uczniowie rozwiną ciekawość świata i poznają interesujących ludzi.

Projekt obejmuje 4 zadnia, które są w trakcie realizacji:
Zadanie nr 1 – Z okazji Dnia Babci i Dziadka 24 stycznia 2024r. przygotowano program artystyczny bazujący na adaptacji baśni „O dwunastu miesiącach”. Uczniowie kl. 1-3, którzy uczestniczą w innowacji czytelniczej „Książka, moja przyjaciółka” wraz z nauczycielkami przygotowali scenariusz i wcielili się w bohaterów opowieści. Na tle bogatej dekoracji, w przepięknych  strojach zaprezentowali swoje talenty aktorskie. Materiały na dekoracje zostały sfinansowane z projektu – banery, kartony itp.

Zadanie nr 2 – Warsztaty pt.”Zakładka do książki- ZWIERZAKI-PRZYJENNIAKI”, które odbyły się 24 kwietnia 2024r.. Pod okiem instruktora p. Katarzyny Wojtyczki, uczniowie  inspirowani pomysłami, szablonami zakładek, wykonywali zakładki do książek z podobizną zwierzaka. Do wytworów, zostały zakupione materiały: filce, pianki, wstążki, itp. sfinansowane z projektu.

Zadanie nr 3 – Przed nami wycieczka do Krakowa, która odbędzie się 12 czerwca 2024 r. W programie: warsztaty w Rynku Podziemnym „Pogromcy  legend, czyli różnica między bujdą a historią, weryfikacja elementów historycznych w krakowskich legendach”.

Zadanie nr 4 – Konkurs pt. „Znajomość baśni”, odbędzie się w czerwcu 2024r. – nagrody zostaną zakupione, ze środków finansowych z projektu.

Wieloletnie działania podejmowane przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA MŁODYCH TALENTÓW W LUBOMIERZU przynoszą wiele korzyści zarówno uczniom i rodzicom. Serdecznie zapraszamy Państwa do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia. Jest to wyjątkowa inicjatywa, która łączy rodziców, nauczycieli oraz innych członków społeczności szkolnej w celu wspierania rozwoju i edukacji naszych dzieci.

red. Prezes Stowarzyszenia
Renata Ogiela


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 7 maja 2024 by Natalia in category Uncategorized