październik 17

Konkurs Biblioteczny trwa! Czas na ciąg dalszy!!!!!

ZADANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS:

KLASY I –III: Ilustracja do baśni „Złota gęś” – technika dowolna, format A4

KLASY IV – VIII: Napisz poznane baśni na nowo- wykorzystaj wyobraźnię, wymyśl inne zakończenie lub inną fabułę.

TERMIN ZAKOŃCZENIA SKŁADANIA PRAC: 30 października 2018 r.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU: 4 listopada 2018 r.


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 17 października 2018 by Natalia in category Uncategorized