październik 23

Polska – moja Ojczyzna! Konkurs biblioteczny

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie związanym ze zbliżająca się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Do wygrania ciekawe nagrody rzeczowe, które przyznawane będą w czterech kategoriach wiekowych:

  1. Kl. 0: praca plastyczna inspirowana wierszem Władysława Bełzy pt. „Kto ty jesteś? Polak mały!”. (format pracy – A4)
  2. Kl. I-III: konkurs recytatorski – recytacja jednego z podanych utworów: „11 listopada” Ludwika Wiszniewskiego lub „Pieśń Legionów polskich we Włoszech” Józefa Wybickiego (min. 4 zwrotki).
  3. Kl. IV-V: praca plastyczna – wykonanie plakatu (format A3 lub A2) na jeden z podanych niżej tematów:
    1. 11 listopada 1918 r.
    2. Józef Piłsudski.
    3. 100 lat niepodległości!
  4. Kl. VI-VIII: konkurs literacki – napisanie wiersza pt. „Polska – moja Ojczyzna”.

Wszystkie prace należy składać do biblioteki szkolnej do dnia 5 listopada 2018 r. Powodzenia! 


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 23 października 2018 by Natalia in category Uncategorized