Maj 27

Ważna informacja! – konsultacje w klasach IV – VIII

Od 1 czerwca 2020 r. uczniowie  klas IV – VIII będą mieli możliwość korzystania z dobrowolnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły. Rodzice zainteresowanych uczniów zgłaszają chęć  udziału w spotkaniach  z nauczycielem/ nauczycielami wypełniając oświadczenie oraz deklarację i przesyłając je do wychowawcy klasy. Konsultacje, po ustaleniu terminów zgodnie z obowiązującymi procedurami, będą prowadzone według harmonogramu przesłanego przez  dziennik elektroniczny.

Uwaga!
„Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w czasie epidemii COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu”, które znajdują się do wglądu na stronie internetowej placówki  muszą być bezwzględnie przestrzegane przez uczniów uczestniczących w konsultacjach.

Oświadczenie
Deklaracja

Dyrektor Szkoły


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 27 maja 2020 by Natalia in category Uncategorized