czerwiec 21

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

zak rok przedszk.Informacja dotycząca dyżuru wakacyjnego w oddziałach przedszkolnych na terenie wsi Lubomierz:
– od 01.07.2022 r. do 31.07.2022 r. jest czynny oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu.
– od 01.08.20022 r do 31.08.2022 r. jest czynny oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Stanisława Kostki w Lubomierzu.
Zapisy dzieci chętnych na pobyt w tym terminie u wychowawców poszczególnych grup. Natomiast dzieci, z obwodu SP 2 w Lubomierzu proszone są o wypełnienie karty zapisu, dostępnej poniżej:

Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_oddz._ przedszkol. w m-cu lipcu 2022

Dożywianie w tym czasie będzie zorganizowane, jeśli uzbiera się grupa licząca 25 dzieci. Stawka 13 zł (pobyt 5 godzinny), stawka 14 zł (pobyt 9 godzinny).
Każda godzina wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową (tj 5 godzin) płatna w wysokości 1 zł.


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 21 czerwca 2022 by Natalia in category Uncategorized