czerwiec 28

To były piękne dni… DZIĘKUJEMY!

??????????24 czerwca 2022r. był długo wyczekiwany przez uczniów, ponieważ wtedy uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2021/2022. O godz. 9.00 została odprawiona Msza św. w kościele parafialnym, podczas której dziękowaliśmy za miniony czas pracy oraz prosiliśmy o radosne i bezpieczne wakacje. Następnie udaliśmy się do szkoły, na dalszą część uroczystości, którą rozpoczęli tegoroczni absolwenci. Ten dzień był dla nich wyjątkowy, ponieważ nadszedł czas pożegnania ze szkołą, w której przeżyli wiele lat i która była ich drugim domem. To właśnie tutaj odnosili pierwsze sukcesy, ponosili porażki, znaleźli przyjaciół i dorastali. Każdy z nich pozostawił w tej szkole cząstkę siebie. Żegnali się z miejscem, w którym czuli się potrzebni, ważni i doceniani po to, by za chwilę wyfrunąć w daleki i nieznany świat. Bo przecież przed nimi nowe szkoły, nowi koledzy i koleżanki, nowe przedmioty. Życie będzie stawiało przed nimi coraz to nowsze wyzwania i problemy. Z każdym dniem będą coraz bardziej zbliżać się w świat ludzi dorosłych, pokonując swoje słabości i lęki.

Następnie absolwenci zaprosili całą społeczność szkolną na krótki program artystyczny, który rozpoczęli od uroczystego przekazania Sztandaru Szkoły swoim młodszym kolegom i koleżankom. Potem złożyli podziękowania Pani Dyrektor, Pani Wicedyrektor, Nauczycielom oraz Rodzicom za pracę i trud włożony w ich wychowanie i kształcenie. Montaż słowny uświetnił swoim występem szkolny zespół muzyczny, pod kierownictwem p. Doroty Wcisło i p. Katarzyny Wojtyczki.

Po występie głos zabrała Pani Dyrektor Jadwiga Baran-Stożek, która wręczyła wszystkim absolwentom świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz świadectwa wyróżnionym uczniom z kl. I –VII. Jedna uczennica z kl. VIII dokonała pamiątkowego wpisu do Złotej Księgi Szkoły, za szczególne osiągnięcia od kl. IV-VIII. Pani Dyrektor podziękowała także Radzie Rodziców za owocną współpracę oraz życzyła wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji, aby najbliższe dni wypełnione były radością, śmiechem, zabawą i wspaniałymi przygodami.

red. Natalia Kuziel

Galeria zdjęć

 

 


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 28 czerwca 2022 by Natalia in category Uncategorized