maj 25

Pokaz pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w celu utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw wypadku przed przybyciem pomocy specjalistycznej. Każdy wiek jest odpowiedni na zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu Pierwszej Pomocy. Uczniowie klasy 8 przygotowali dla swoich młodszych kolegów i koleżanek pokaz pierwszej pomocy. Podczas pokazu uczniowie mogli poczuć się jak ratownicy. Poznali procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia, mieli możliwość ćwiczyć prawidłowy sposób zdejmowania rękawiczek, poznali zasady dbania o własne bezpieczeństwo, obserwowali czynności ratownicze w czasie zasłabnięć, zranień, zwichnięć i złamań. Utrwalali poznane już wcześniej numery alarmowe: 112, 999, 998, 997. Uczniowie klasy 8 zaprezentowali uczestnikom sposób układania poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, a także prawidłowe prowadzenie RKO. Nasi uczniowie wykazali się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy i w ciekawy sposób przekazali swoją wiedzę młodszym kolegom i koleżankom. Wszyscy uczestnicy z wielką chęcią i zaangażowaniem brali udział w tym wydarzeniu.

                                                                                      red. Anna Kołodziejczyk

Galeria zdjęć


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 25 maja 2023 by Natalia in category Uncategorized