Maj 10

Dzień Bibliotekarza i Tydzień Bibliotek

1652180869297W roku 2022  Dzień Bibliotekarza przypada na 8 maja, Tydzień Bibliotek od 8 do 15 maja. Pierwsze informacje o zawodzie bibliotekarza pochodzą jeszcze z czasów starożytnych. Święto zainicjowane zostało natomiast przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – obchodzone jest każdego roku w dniu 8 maja. Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje również, w dniach 8-15 maja, Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Continue reading