Czerwiec 13

Szukałem was, teraz wy przyszliście do mnie…

Szukałem was, teraz wy przyszliście do mnie… . Jakże trafnie słowa te opisują to, co dzieje się corocznie podczas Gorczańskiego Spotkania ze Świętym Janem Pawłem II w Lubomierzu. W tym roku już po raz XIV „Na Ogrodach” tłumnie zebrali się ci, którzy pragnęli podziękować za 26 lat wielkiego pontyfikatu oraz dar wyniesienia na ołtarze wielkiego Papieża – Polaka. Papieża, który całe swoje życie poświęcił służbie drugiemu człowiekowi. Papieża, który z odwagą patrzył na świat i tę odwagę wlewał w serca każdego, który był gotów iść za jego słowami. Papieża, który wołał do nas: Świat was potrzebuje. Potrzebuje was Kościół. Przyszłość Polski od was zależy. Tradycyjnie już spotkanie ze św. Janem Pawłem II rozpoczęło się od złożenia kwiatów pod pamiątkową tablicą niedaleko „Papieżówki” – miejsca, które osobiście w swoim życiu odwiedził Karol Wojtyła i w którym można poczuć jego ducha. Prawdą jest stwierdzenie, że w ciszy pośród piękna przyrody człowiek znajduje się bliżej Boga. Wśród tej ciszy „na Ogrodach”, gdzie tłumnie zebrali się nie tylko mieszkańcy Lubomierza, ale także okolicznych miejscowości oraz przybyli goście, o godz. 15 rozpoczęła się Koronka do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadził ojciec proboszcz parafii w Lubomierzu – Piotr Głód. W swoich rozważaniach podkreślił jakże ważny jest obecny rok, w którym przeżywamy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Po wspólnej modlitwie także i młodsze pokolenie chciało swoimi słowami podziękować za życie i świętość Jana Pawła II. Swój występ artystyczny zaprezentował zespół regionalny ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubomierzu. W pięknych regionalnych strojach uczniowie pieśnią, tańcem i słowami opowiadali o tym, jak wyglądało życie, kapłaństwo i pontyfikat Karola Wojtyły. Program pt. „Kochamy Cię Ojcze Święty” został nagrodzony gromkimi brawami, na jakie słusznie zasłużyli wszyscy młodzi artyści. Przed Mszą św. głos zabrał także wójt gminy Mszana Dolna – Bolesław Żaba. Powitał on wszystkich zgromadzonych gości, m.in.: posła Wiesława Janczyka, wicestarostę limanowskiego Mieczysława Urygę, księdza Marka Wójcika – dziekana i głównego celebransa Mszy św., o. Piotra Głoda – proboszcza parafii w Lubomierzu, nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa – Jana Legutkę, radnych powiatu limanowskiego – Ewę Filipiak, Marię Bożek oraz Michała Myszę, zastępcę wójta – Katarzynę Szybiak, dyrektora Gorczańskiego Parku Narodowego – Janusza Tomasiewicza, prezesa fundacji Szlaki Papieskie – Urszulę Własiuk, dyrektor NZOZ w Kasince Małej filia w Lubomierzu – Danutę Mrażek, sołtysów wsi z naszej gminy, a także dyrektorów szkół z terenu gminy Mszana Dolna, komendanta miejsko-gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – Marka Szczypkę, przedstawicieli i naczelników jednostek OSP oraz przybyłe poczty sztandarowe. Za oprawę muzyczną liturgii w tym szczególnym dniu odpowiadali: chór parafialny „Jutrzenka” pod batutą Doroty Wcisło oraz Orkiestra Dęta OSP z Mszany Górnej z kapelmistrzem Michałem Myszą.

Uroczystej Mszy św. dziękczynnej za kanonizację Jana Pawła II przewodził ksiądz dziekan Marek Wójcik. Podczas homilii podkreślił on, jak bardzo Jan Paweł II związany był ze swoją ziemią ojczystą, jak bardzo czuł się Polakiem, a także abyśmy szczególnie przypomnieli sobie nauki Ojca św. o miłości do Ojczyzny oraz naszych sióstr i braci. Na koniec zaapelował do wszystkich, abyśmy zapamiętali, że łatwo jest niszczyć, ale trudniej odbudować. Na koniec głos zabrał także poseł Wiesław Janczyk oraz prezes fundacji Szlaki Papieskie – Urszula Własiuk.

Po uczcie dla ducha, jaką była liturgia Mszy św., przyszedł tez czas na ucztę dla ciała. Rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubomierzu częstowali przepysznymi wyrobami regionalnymi, co z pewnością zachwyciło nawet największych krytyków kulinarnych i uwieńczyło wspólne spotkanie.

Każdy w gronie rodzinnym oraz wśród znajomych przeżywał ten dzień, podczas którego jakże obecny wśród nas był duch wspominanego św. Jana Pawła II. Warto zapamiętać, że dialog, który prowadził z nami Ojciec Święty nie skończył się 2 kwietnia 2005 roku, ale nadal trwa i jest żywy pośród tych, którzy nadal pragną go podtrzymywać.

Coroczne święto, jakim jest spotkanie ze św. Janem Pawłem II nie miałoby takiego wydźwięku, gdyby nie zasługa organizatorów, jakimi byli: Urząd Gminy Mszana Dolna, Dziekan Dekanatu Mszana Dolna, Parafia Rzymskokatolicka w Lubomierzu, Szkoły Podstawowe nr 1 i 2 w Lubomierzu, OSP Lubomierz, Sołectwo Lubomierz, a także Gorczański Park Narodowy. Warto także podkreślić, że patronat honorowy nad spotkaniem ku czci św. Jana Pawła II objął metropolita krakowski ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski. Organizatorzy już dzisiaj zapraszali na kolejne, XV już spotkanie, tradycyjnie w Lubomierzu – Rzekach.

red. Paulina Bielin

 

 

 


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 13 czerwca 2018 by Natalia in category Uncategorized