Październik 2

Szkoła promuje bezpieczeństwo

IMG-20191001-WA0009Szkoła Podstawowa nr1 w Lubomierzu realizuje projekt pn. „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Jego głównym celem  jest organizacja środowiska podejmującego inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa osobistego, lokalnego i  społecznego oraz budowa poczucia takiego bezpieczeństwa. Polega to przede wszystkim na uczeniu szeroko rozumianej współodpowiedzialności za bezpieczeństwo, edukacji prawnej, wdrażaniu właściwych postaw i zachowań. W ramach tego projektu 30 września b.r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z  funkcjonariuszem Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, sierż.sztab. Dariuszem Cibą.

Spotkanie podzielone zostało na trzy bloki tematyczne z uwzględnieniem kategorii wiekowej klas młodszych i starszych.

W pierwszej grupie uczestniczyli uczniowie klas 0-III. Prowadzący spotkanie zwracał uwagę przede wszystkim na reguły bezpieczeństwa jakie należy zachować w drodze do i ze szkoły czy też przemieszczając się gdziekolwiek poza miejscem zamieszkania. Przypominał zasady poruszania się po chodniku, a w razie konieczności po ulicy oraz podczas jazdy rowerem.

Pan Dariusz uczulił dzieci, aby zawsze pamiętały o zapinaniu pasów bezpieczeństwa  podczas podróży samochodem. Przypomniał, że dziecko którego wzrost nie przekracza 150 cm. wzrostu musi jeździć w foteliku.Szczególną uwagę poświęcono elementom odblaskowym, które w przypadku poruszania się po zmroku, każdy uczeń powinien nosić. Dla najmłodszych policjant przekazał podarunki w postaci „uśmiechniętych” odblasków.

W kolejnym spotkaniu brali udział uczniowie z klas IV-VI. Miało ono charakter prezentacji, a głównym tematem było zjawisko cyberprzemocy. Nasz gość scharakteryzował czym jest cyberprzemoc i jak ogromne może wyrządzić szkody. Przemoc ta jest szczególnie dotkliwa, ponieważ kompromitujące materiały, ukradkiem zrobione zdjęcia, nagrane na telefon komórkowy filmiki docierają za pomocą sieci w krótkim czasie do wielu osób. Policjant radził, co robić żeby nie zostać ofiarą takiego zjawiska, jak postąpić będąc świadkiem tej formy przemocy oraz gdzie udać się o pomoc, jeśli stalibyśmy się ofiarą agresji w sieci. Wielokrotnie podkreślał, że cyberprzemoc jest przestępstwem i poważne jej przejawy należy zgłaszać organom ścigania.

W zajęciach, które przygotowano dla uczniów klas starszych, myślą przewodnią była z kolei odpowiedzialność prawna nieletnich za ich zachowania i działania w różnych miejscach, także w szkole. W trakcie pogadanki, również przedstawiona została prezentacja multimedialna dotycząca tej tematyki. Głównym celem tego spotkania było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami dotyczącymi postępowania w sprawach nieletnich, przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości.

Policjant uświadamiał młodzież o grożącym im niebezpieczeństwach, związanych z narkomanią, piciem alkoholu, paleniem papierosów. Poruszył również kwestię dość częstych naruszeń prawa w zakresie jazdy motocyklem czy quadem bez wymaganego prawa jazdy z kategorii AM, które można uzyskać po ukończeniu 14 roku życia..

W najbliższym czasie zaplanowane są kolejne spotkania w ramach kontynuacji projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, które mamy nadzieję przyczynią się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród uczniów oraz pozytywnie wpłyną na ich zachowanie w szkole i poza nią.

red. Agnieszka Wąchała

Galeria zdjęć


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 2 października 2019 by Natalia in category Uncategorized