maj 22

Warsztaty z psychologiem

W dzisiejszym świecie, pełnym technologii i internetowych interakcji, ważne jest, aby dzieci już od najmłodszych lat zdobywały świadomość i umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z cyberprzemocą oraz stresem emocjonalnym. W dniu 9 maja 2024 roku, uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez psychologa z Polskiego Centrum Profilaktyki, ufundowanych przez Urząd Gminy Mszana Dolna. Celem zajęć było zwiększenie kompetencji w wyżej wymienionych obszarach.
Dla uczniów  klas 1-3, tematem przewodnim spotkania został problem cyberprzemocy. Pod okiem doświadczonego psychologa dzieci miały możliwość zgłębienia zagadnień związanych z bezpieczeństwem w Internecie oraz nauki odpowiedzialnego korzystania z zasobów online. Podczas warsztatów poruszono wiele istotnych kwestii, takich jak rozpoznawanie zachowań cyberprzemocowych, znaczenie szacunku w komunikacji internetowej oraz sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych.Uczniowie klas 4-8, skupili się natomiast na temacie stresu i umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami. Wspólnie z psychologiem, zgłębiali także mechanizmy powstawania stresu, jego wpływu na ciało i umysł oraz sposoby efektywnego zarządzania emocjami w sytuacjach kryzysowych. Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję dzielić się swoimi doświadczeniami i refleksjami, a także poznawać praktyczne techniki relaksacyjne i strategie redukujące stres. Zdobyte podczas zajęć umiejętności stanowią cenne narzędzie nie tylko w kontekście życia szkolnego, ale również w codziennym funkcjonowaniu, pomagając młodzieży lepiej radzić sobie z presją i wyzwaniami, jakie niesie ze sobą dorastanie.

Warsztaty prowadzone przez psychologa w naszej szkole stanowiły niezwykle wartościową inicjatywę mającą na celu rozwijanie kompetencji emocjonalnych i społecznych naszych uczniów. Poprzez angażujące zajęcia, mieli oni szansę nie tylko poszerzyć swoją wiedzę na temat cyberprzemocy i stresu, ale także zdobyć praktyczne umiejętności, które pomogą im radzić sobie z trudnościami zarówno w środowisku wirtualnym, jak i realnym.

red. K. Chodarcewicz


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 22 maja 2024 by Natalia in category Uncategorized