Maj 27

Ważna informacja! – konsultacje w klasach IV – VIII

Od 1 czerwca 2020 r. uczniowie  klas IV – VIII będą mieli możliwość korzystania z dobrowolnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły. Rodzice zainteresowanych uczniów zgłaszają chęć  udziału w spotkaniach  z nauczycielem/ nauczycielami wypełniając oświadczenie oraz deklarację i przesyłając je do wychowawcy klasy. Konsultacje, po ustaleniu terminów zgodnie z obowiązującymi procedurami, będą prowadzone według harmonogramu przesłanego przez  dziennik elektroniczny.

Uwaga!
„Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w czasie epidemii COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu”, które znajdują się do wglądu na stronie internetowej placówki  muszą być bezwzględnie przestrzegane przez uczniów uczestniczących w konsultacjach.

Oświadczenie
Deklaracja

Dyrektor Szkoły

Category: Uncategorized
Maj 25

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Józefa w Lubomierzu od 25.05.2020 r.

  1. Wszystkie wypożyczenia i zwroty książek odbywają się zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS, MZ i MEN.
  2. W bibliotece obowiązuje bezwzględny zakaz wolnego dostępu do półek.
  3. Wypożyczenia odbywają się za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
  4. Uczniowie, którzy chcą wypożyczyć określone pozycje zgłaszają swoje potrzeby za pośrednictwem dziennika bezpośrednio do bibliotekarza.
  5. Bibliotekarz przygotowuje potrzebne pozycje, umieszcza je w opakowaniu foliowym, opisuje danymi ucznia i umieszcza w przedsionku wejścia do szkoły lub przekazuje bezpośrednio wypożyczającemu z zachowaniem odpowiednich zasad sanitarnych.
  6. Uczniowie lub rodzice, którzy zgłoszą się po książki zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego (zachowanie odległości społecznej przynajmniej 2m, maseczka, dezynfekcja rąk).
  7. Uczniowie zwracający wypożyczane pozycje, zachowując obowiązujące zasady reżimu sanitarnego, przynoszą książki do szkoły w opakowaniu foliowym wraz z kartką zawierającą dane ucznia, który je zwraca i umieszczają je w przedsionku wejścia do szkoły w wyznaczonym miejscu.
  8. Książki są poddawane obowiązkowej kwarantannie i dopiero po tym okresie mogą zostać ponownie wypożyczone.

Wypożyczenia i zwroty odbywają się w każdy
czwartek w godz. 8.00 – 11.00

 red. Grażyna Kołodziejczyk

Category: Uncategorized
Maj 25

„Postać ze znanej bajki” – szkolny konkurs plastyczno – techniczny

IMG_20200525_100048W marcu pierwszoklasiści wzięli udział w konkursie dla nowych czytelników biblioteki pt.: „Postać ze znanej bajki”. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pacynki lub lalki przedstawiającej bohatera znanego utworu literackiego. Jak widać na zamieszczonych zdjęciach uczniowie poradzili sobie z zadaniem doskonale, a jury jednogłośnie przyznało 4 pierwsze miejsca. Continue reading

Category: Uncategorized
Maj 25

Wyniki ogólnopolskiego konkursu matematycznego

logo_ces_konkursy28 lutego  2020 r. w szkole odbył się „Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia”, który  został  zorganizowany przez CES. W tym roku  szkolnym wzięło w nim udział  20 uczniów klas I-III. Duże zaangażowanie uczestników matematycznych zmagań, a przede wszystkim ich umiejętność logicznego rozumowania przełożyła się na wysokie wyniki. Continue reading

Category: Uncategorized
Maj 21

Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi, które znajdują się pod poniższym linkiem:
WYTYCZNE GIS, MZ I MEN

Category: Uncategorized