Maj 20

Drodzy Rodzice uczniów klas I-III

uwagaW związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej przywracającą zajęcia w klasach I-III w szkołach podstawowych, Dyrektor szkoły informuje, że od 25.05.2020 roku (poniedziałek) mogą być zorganizowane w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla wszystkich chętnych dzieci z klas początkowych. Decyzję w sprawie posłania dziecka do szkoły podejmuje Rodzic zgłaszając dziecko przez dziennik elektroniczny do wychowawców klas. Uczniów chętnych do nauki stacjonarnej, Dyrektor zaprasza do szkoły dostosowanej do wymagań sanitarnych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

                                                                                Jadwiga Baran-Stożek
Dyrektor Szkoły

Category: Uncategorized
Maj 19

Obchody 100. Urodzin Jana Pawła II na Papieżówce

IMG_3836Urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Równe 100 lat temu! Karol Wojtyła, Lolek, Jan Paweł II, Papież, Wielki Święty… Któż Go nie zna? Był i jest inspiracją dla ludzi na cały świecie. Gdyby żył nadal Jego tort musiałby pomieścić 100 świeczek, cały świat śpiewałby Mu „Sto lat”, najgłośniej zapewne Jego rodacy. Continue reading

Category: Uncategorized
Maj 18

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego Kartka urodzinowa dla Jana Pawła II

JP2Przez ostatnie dwa tygodnie uczniowie naszej szkoły, mieli możliwość wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym adresowanym do uczniów z k. I-VII.
Celami konkursu było:
-Upamiętnienie 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II
-Zachęcenie uczniów do pogłębiania wiedzy o życiu Jana Pawła II
-Rozbudzanie kreatywności uczniów
-Rozwijanie zdolności artystycznych Continue reading

Category: Uncategorized
Maj 12

Wielki sukces naszego ucznia!

Zaświadczenie D. CebulaDANIEL CEBULA uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubomierzu został FINALISTĄ MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU CHEMICZNEGO uzyskując 80% możliwych do zdobycia punktów.
Ostatni etap konkursu odbył się 2 marca 2020 r. w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie. Zakwalifikowali się do niego nieliczni uczniowie z województwa małopolskiego. Daniel przygotowywał się rzetelnie, pod czujnym okiem nauczyciela chemii mgr Anny Niżnik. Ciężka i wytrwała praca została uwieńczona wielkim sukcesem. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na kolejnych etapach kształcenia. Continue reading

Category: Uncategorized
Maj 7

Szanowni Rodzice Dzieci z oddziałów przedszkolnych!

Po ustaleniach z Organem Prowadzącym Dyrektor Szkoły informuje, że można posłać dziecko do oddziału przedszkolnego począwszy od dnia 11.05.2020 r. Zajęcia opiekuńcze będą zorganizowane w momencie utworzenia grupy co najmniej pięcioosobowej. Chęć posłania dziecka do oddziału przedszkolnego prosimy zgłaszać telefonicznie do sekretariatu szkoły (18)3315283 z wyprzedzeniem. Dołożymy wszelkich starań, aby Dzieci były bezpieczne, a Rodzice pewni, że przedszkolaki są pod troskliwą opieką.

Category: Uncategorized
Maj 4

Komunikat w sprawie otwarcia oddziałów przedszkolnych

uwagaW związku z decyzją MEN o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego bardzo prosimy, aby Państwo podjęli decyzję o posłaniu dziecka do przedszkola mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Prosimy o informację zwrotną za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub telefonicznie do sekretariatu szkoły do dnia 05.05.2020 r. do godz. 12.00!

Category: Uncategorized
Kwiecień 30

Ważna informacja!

1 maja – Święto Pracy (piątek – dzień ustawowo wolny od zajęć)
2 maja – Dzień Flagi RP, pamiętajmy o wywieszeniu flagi państwowej
(sobota)
3 maja – Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (niedziela)

Category: Uncategorized
Kwiecień 16

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu w sprawie przeprowadzonej rekrutacji dzieci do klasy 1 i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor SP nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu informuje, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do klasy 1 i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021  zostały  zakwalifikowane  wszystkie dzieci,  których rodzice/opiekunowie złożyli wniosek.
Dyrektor   SP nr 1 im. św.  Józefa w Lubomierzu podaje do publicznej wiadomości informację o liczbie oddziałów i ilości uczniów/dzieci zrekrutowanych do placówki na rok szkolny 2020/2021:

Klasa I
19 uczniów – 1 oddział

Oddział 0 B (starsze dzieci)
24 dzieci urodzonych w okresie od 24 stycznia 2014 roku do 21 czerwca 2015 roku

Oddział 0A (maluchy)
24 dzieci urodzonych w okresie od 02 lipca 2015 roku do 23 grudnia 2017 roku

Category: Uncategorized