Marzec 26

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szk. 2020/2021

Dyrektor Szkoły zwraca się z prośbą o dokonanie zapisu dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych.
Zapisu można dokonać do 31 marca 2020 r. pod numerem telefonu (18) 33 15 283 w godzinach 8.00 – 12.00.


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 26 marca 2020 by Natalia in category Uncategorized