marzec 27

„Święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą!”

 W dniu dzisiejszym zgromadziliśmy się razem w duchu wspólnoty i wdzięczności, aby celebrować święto naszego Patrona. Ta szczególna uroczystość łączy społeczność szkolną w modlitwie, refleksji i dzieleniu się wspólnymi wartościami oraz inspiracjami, które czerpiemy z życia tego wielkiego Świętego. Święty Józef, opiekun i patron naszej szkoły, był wzorem wierności, pokory i oddania Bogu oraz swoim obowiązkom. Jego życie, choć pozornie proste, jest źródłem wielkiej mądrości i inspiracji dla nas wszystkich. Poprzez pracę i troskę o Jezusa i Maryję, Józef ukazał nam w jaki sposób możemy stawać się prawdziwymi uczniami Chrystusa, kierującymi się miłością, uczciwością i cierpliwością.Z okazji Święta Patrona pragniemy w szczególny sposób kontemplować nauczanie św. Józefa i odnosić je do naszego codziennego życia w szkole i w społeczności. Chcemy również wyrazić wdzięczność za wszystkich nauczycieli, pracowników oraz uczniów, którzy w duchu Jego przykładu wspierają siebie nawzajem w dążeniu do doskonałości i w budowaniu lepszego świata.
W związku z obchodami Święta Patrona Szkoły zorganizowane zostały dwa konkursy tematyczne, które dotyczyły postaci świętego Józefa. Pieczę, zarówno nad zmaganiami uczniów, jak i przygotowaniem oraz przeprowadzeniem uroczystości, sprawowały : p. Sabina Zapała-Malec, p. Kinga Chodarcewicz oraz p. Katarzyna Aksamit.  W pierwszym konkursie uczniowie zdobywali i utrwalali wiedzę na temat naszego świętego Patrona. Eliminacje klasowe wyłoniły finalistów, którzy, pokonując stres i tremę, wystąpili na żywo przed całą szkołą w teleturnieju inspirowanym programem „Jeden z dziesięciu”.
Podium przedstawia się następująco:
I miejsce – Eliza Wąchała, kl.4
II miejsce – Emilia Aksamit, kl. 5
III miejsce – Piotr Rucki, kl. 8
Wyróżnienia otrzymali:
Oskar Cebula, kl.7
Julia Kowalczyk, kl. 4
Wiktoria Kuczaj, kl. 8

Drugą inicjatywą przygotowaną z okazji święta patrona szkoły był konkurs plastyczny, którego tematem stało się nowe logo naszej szkoły. Prace, które obecnie podziwiamy na ekspozycjach,  można było wykonać dowolną techniką plastyczną lub w formie grafiki multimedialnej.

 Zwycięzców wyłoniło, w drodze głosowania, grono pedagogiczne wraz z Panią Dyrektor:
I miejsce – Szymon Obajtek, kl.5
II miejsce – Justyna Kolibabka, kl. 5
III miejsce- Piotr Rucki, kl.8

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursów za zaangażowanie oraz chęć pogłębiania wiedzy na temat świętej postaci naszego wspaniałego Patrona!

red. K. Aksamit


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 27 marca 2024 by Natalia in category Uncategorized