Marzec 25

Zdalne nauczanie w okresie kwarantanny

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Czas, w którym jesteśmy wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Proszę o wyrozumiałość i stosowanie się do poniższych informacji:

a) każdego dnia do uczniów będą przesyłane wiadomości z poszczególnych przedmiotów, według planu lekcji. W ten sposób będą realizowane treści z podstawy programowej. Uczeń ma za zadanie codziennie przeczytać wytyczne nauczycieli i wykonać polecenia. W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z wychowawcą klasy oraz z nauczycielami poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem e-dziennika,

b) efekty zdalnej pracy podlegają bieżącemu ocenianiu. Oceny wpisywane będą do e-dziennika,

c) każdy uczeń, rodzić ma możliwość konsultacji z nauczycielem w formie ustalanej przez nauczyciela,

d) nauczyciele są do Państwa dostępni w godzinach od 8.00 do 14.00.   Na informacje wysłane w godzinach późniejszych nauczyciele odpowiedzą następnego dnia.

Bardzo liczymy na współpracę z Państwem i pomoc w mobilizacji swoich dzieci, a naszych Uczniów do dobrej współpracy z nami – nauczycielami, bo przecież  i Państwo i my nauczyciele mamy cel wspólny, którym jest dobre wykształcenie Dzieci. Drodzy Państwo ten trudny czas wymagający od nas wszystkich społecznej kwarantanny jest okresem naszej pełnej mobilizacji, solidarności i współpracy. Nie ma obecnie nic cenniejszego jak dbałość o zdrowie każdego z nas, naszych dzieci i rodzin. Mam głęboką nadzieję, że nikt spośród społeczności naszej Szkoły nie doświadczy choroby z powodu wirusa, który tak bardzo opanował świat.

Dziękuję Wam za wzorową postawę i odpowiedzialne podejście do wszelkich zaleceń.

Do zobaczenia w Szkole.
Jadwiga Baran-Stożek – dyrektor szkoły

Zarządzenie nr 2 z dnia 24.03.2020


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 25 marca 2020 by Natalia in category Uncategorized