listopad 10

WYNIKI KONKURSU RECYTATORSKIEGO „WIERSZE, WIERSZYKI…”

Recytowanie wierszy jest bardzo ważne od najmłodszych lat. To doskonałe narzędzie do rozwijania zdolności językowych, czytelniczych, emocjonalnych i społecznych u dzieci. Nauka i recytacja wierszy to przede wszystkim wspaniałe ćwiczenie  pamięci, a jednocześnie aktywność, która pozytywnie wpływa na rozwój umiejętności mówienia, słuchania, oraz koncentracji dzieci. Poza tym występ przed publicznością pomaga kształtować umiejętność opanowania stresu oraz budować pewność siebie.
Wychodząc naprzeciw rozwijaniu kompetencji czytelniczych, językowych  i wyrabianiu szacunku do literatury uczniowie kl. I-III biorą udział w innowacji czytelniczej „Książka-moja przyjaciółka”. W ramach działań innowacyjnych został ogłoszony Konkurs Recytatorski „Wiersze, wierszyki…” Chętni uczniowie wybrali spośród zaproponowanych utworów ten, który chcieliby zaprezentować. Poznali bestselery twórczości dziecięcej autorów: m. in. Jana Brzechwy, Marii Konopnickiej, Juliana Tuwima, Ludwika Jerzego Kerna. Wielu uczniów zgłosiło się do konkursu. Wszyscy stanęli na wysokości zadania i recytowali przygotowane wiersze. Niektórzy przygotowali nawet rekwizyty i ubrali się stosownie do treści utworu. Jury miało twardy orzech do zgryzienia. W ocenie występujących brano pod uwagę: opanowanie pamięciowe tekstu, stosowanie interpunkcji, kulturę słowa, dykcję, tempo recytacji oraz wrażenie ogólne. Oto wyniki:

I miejsce:
Anna Kowalczyk, kl. I
Damian Wojtyczka, kl. I
Amelia Wąchała, kl. II
Sebastian Foks, kl. II
Filip Jarosik, kl. III

II miejsce:
Kinga Malarz, kl. I
Kornelia Kuczaj, kl. I
Wojciech Kołodziejczyk, kl. I
Anna Marszalik, kl. II
Małgorzata Złydaszyk, kl. II
Zofia Ogiela, kl. III
Anabella Kuczaj, kl. III
Natalia Filipiak, kl. III

III  miejsce:
Maja Złydaszyk, kl I
Jakub Krzysztof, kl. I
Antoni Wojtyczka, kl. I

Panie prowadzące innowację zadbały o atrakcyjne nagrody.  Były to ciekawe książki oraz niepowtarzalne zakładki do książki z filcu wykonane własnoręcznie przez organizatorów. Każdy uczestnik otrzymał dodatkowo pamiątkowy dyplom.

Dziękujemy paniom: Dorocie Wcisło oraz Kindze Chodarcewicz, które poświęciły swój wolny czas i oceniały występujących, a także Ani Dawiec, uczennicy kl. VII, która jako przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego także zasiadła w jury.

Uczestnikom konkursu gratulujemy odwagi i wspaniałej recytacji!

Red. K. Kolawa
Dawiec
Wojtyczka
Kołodziejczyk

 


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 10 listopada 2023 by Natalia in category Uncategorized