Maj 20

Ważna informacja – konsultacje dla ósmoklasistów!

uwagaOd 25 maja umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy 8. Przy organizacji konsultacji szkoła uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Zajęcia odbywałyby się w kilkuosobowych grupach i na początku objęłyby przedmioty egzaminacyjne: język polski, matematykę oraz język angielski. Bardzo prosimy Rodziców, aby przez dziennik elektroniczny zgłosili chęć uczestnictwa swoich dzieci w konsultacjach u wychowawcy klasy 8. Informacja jest niezbędna, by można było przygotować harmonogram zajęć i podzielić uczniów na grupy. O szczegółach związanych z organizacją konsultacji będziemy informować na bieżąco. Continue reading

Maj 20

Drodzy Rodzice uczniów klas I-III

uwagaW związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej przywracającą zajęcia w klasach I-III w szkołach podstawowych, Dyrektor szkoły informuje, że od 25.05.2020 roku (poniedziałek) mogą być zorganizowane w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla wszystkich chętnych dzieci z klas początkowych. Decyzję w sprawie posłania dziecka do szkoły podejmuje Rodzic zgłaszając dziecko przez dziennik elektroniczny do wychowawców klas. Uczniów chętnych do nauki stacjonarnej, Dyrektor zaprasza do szkoły dostosowanej do wymagań sanitarnych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

                                                                                Jadwiga Baran-Stożek
Dyrektor Szkoły